Ruilen/Retour/Klachten

De consument heeft het recht aan Crealief mee te delen dat hij afziet van de aankoop (wettelijke bepaling in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug.
Opgelet! Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument kunnen niet herroepen worden. (vb op maat afgesneden stoffen)

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen terug gezonden worden nadat u dit schriftelijk gemeld heeft. (via email naar info@crealief.be)
Nadat wij jouw email beantwoord hebben, kan je de artikelen terugsturen naar Crealief, Oude Brugsepoort 111, 9800 Deinze onder volgende voorwaarden:

  • Het artikel dient in ongewijzigde nieuwe staat teruggestuurd worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  • De verzendingskosten zijn ten laste van de koper tenzij er een fout is gemaakt door www.crealief.be.
  • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door CreaLief niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.
  • Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) binnen de 30 dagen terug.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Crealief of de leverancier van het artikel.


Bij geschillen kunt u terecht op deze site:

http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

 

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer onmiddellijk bij ontvangst. Indien je, ondanks onze controle, toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!