Algemene voorwaarden

Gegevens verkoper

CreaLief CommV
maatschappelijke zetel: 9800 Deinze, Oude Brugsepoort 111
tel 0474/23.81.41
e-mail info@crealief.be. 
Ondernemingsnummer BE0804.587.779
RPR Gent

Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Crealief en de meerderjarige opdrachtgever (de ‘klant’), op het ogenblik dat een mail naar de klant wordt verstuurd ter bevestiging. Ieder die een bestelling plaatst bij Crealief, verklaart zich akkoord met deze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Het elektronisch bewijs (bv. email, back-ups,…) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Crealief houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie ten alle tijden te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Alle prijzen op www.hippestoffen.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Crealief tracht de product omschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren op info@crealief.be

Online bestelling

Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde email met de bevestiging van je bestelling. Indien je geen mail van ons hebt ontvangen, controleer je best ook eens jouw ongewenste post. We weten uit ervaring dat onze mails daar soms in terecht komen. Mocht er een fout in ons voorraadsysteem zitten en een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. Dit kan met uitzondering langer duren tijdens verlofperiodes.

Betaling

Artikelen worden 8 dagen voor jou gereserveerd. Hebben we na 8 dagen nog geen betaling ontvangen, worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden.

Crealief werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Mollie. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de crealief webshop. Meer info over Mollie kan je vinden op www.mollie.com/be

Algemene Voorwaarden Workshops/CreaKampen

Door het aanschaffen van tickets voor onze workshops/kinderkampen gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

1. Reserveringen en Annuleringen:

a. Reserveringen: Door het kopen van een ticket voor een kinderkamp, bevestigt u deelname aan het specifieke workshop/kamp op de aangegeven datum/data.

b. Annuleringen: Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan onze klantenservice. We begrijpen dat omstandigheden kunnen veranderen; echter, er wordt geen restitutie of vergoeding geboden voor laattijdige annuleringen.

2. Niet Komen Opdagen:

a. Afwezigheid zonder melding: Indien deelnemers niet aanwezig zijn op het kamp zonder voorafgaande kennisgeving, wordt geen restitutie verstrekt.

b. Omstandigheden: Begrijpelijkerwijs kunnen onvoorziene omstandigheden zich voordoen, zoals ziekte of onverwachte gebeurtenissen. We erkennen deze situaties, maar kunnen geen vergoeding of tegoed aanbieden voor gemiste workshops/kampdagen als gevolg van deze omstandigheden.

3. Wijzigingen en Flexibiliteit:

a. Wijzigingen door CreaLief: In het geval van onvoorziene omstandigheden die buiten onze controle liggen (zoals weersomstandigheden of overmacht, ...), behouden we ons het recht voor om de workshop/het kamp te wijzigen, uit te stellen of te annuleren. In dit geval zullen we ons best doen om alternatieven aan te bieden of een passende oplossing te vinden.

b. Flexibiliteit van de deelnemer: We moedigen deelnemers aan om flexibel te zijn en begrip te tonen in het geval van onverwachte veranderingen. We zullen ons best doen om een bevredigende oplossing te vinden in dergelijke gevallen, maar kunnen geen garanties bieden voor specifieke wijzigingen of terugbetalingen.

4. Contactgegevens:

Voor vragen, annuleringen of wijzigingen kunt u contact opnemen met ons via info@crealief.be.

Door het aanschaffen van een ticket voor onze workshops/kinderkampen erkent u deze algemene voorwaarden en gaat u akkoord met de hierboven beschreven richtlijnen.

Eigendomsbehoud

Crealief blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Crealief en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Copyright

Er berust auteursrecht op alle aanwezige informatie op deze website. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Crealief zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

Privacybeleid:

Crealief heeft natuurlijk een aantal persoonlijke gegevens nodig om een bestelling te kunnen afwerken. Door deze gegevens in te voeren op de site, geef je toestemming deze door ons te laten gebruiken. We hebben ze nodig voor de administratieve kant van jouw bestelling, de levering, facturatie, marketing en promoties. Deze gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden. Je hebt altijd de mogelijkheid om achteraf je klantengegevens te verwijderen. Wij respecteren hierbij de nieuwe privacywetgeving van 25 mei 2018.

Alle gegevens worden opgeslagen in de backoffice van JouwWeb. en zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Crealief en JouwWeb. Onze webshop biedt de mogelijkheid om na contact met ons (info@crealief.be)jouw klantengegevens te wissen.

Wanneer je kiest om online te betalen, wordt je doorgeschakeld naar het betaalplatform Mollie. Ook zij zijn onderworpen aan de nieuwe regels van de GDPR. Indien gewenst kan je hun privacybeleid controleren op hun site.

Leveringen gebeuren via het platform Sendcloud. Ook zij zijn onderworpen aan de nieuwe regels van de GDPR. Indien gewenst kan je hun privacybeleid op hun site nakijken.

Wij hechten een groot belang aan het privé houden van alle gegevens. Ze worden veilig opgeslagen in onze beveiligde database. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Je hebt als koper altijd het recht om deze gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites en hun privacy beleid.

Eventuele aanpassingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom aan te raden om regelmatig ons privacybeleid te checken.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@crealief.be.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookies:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.